1

Za dosego katerega finančnega cilja je smiselno skleniti klasično življenjsko zavarovanje s premijo 50€ mesečno in zavarovalno vsoto za smrt in hude bolezni v višini 25.000€?