Ambasadorji

Čeprav je finančno znanje o upravljanju z osebnim premoženjem eno najpomembnejših znanj, ki ga za vsakdanje življenje potrebujemo prav vsi ljudje, nam tega znanja večina uradnih izobraževalnih ustanov v Sloveniji ne ponuja. Zato se poskuša vsak pač znajti po svoje.

Nekateri si pomagajo s prebiranjem domače in tuje literature, informacije črpajo s svetovnega spleta ali pa hodijo na priznana, vendar draga izobraževanja v tujino. Ti, ki so pri tem najbolj vztrajni svoje finančno znanje izpopolnjujejo že leta in leta, hkrati pa so ga pripravljeni deliti tudi z drugimi in veljajo za nekakšne ambasadorje finančnega znanja v Sloveniji.

Eni od teh so denimo učitelji, ki na svojih šolah prostovoljno izobražujejo mlade, drugo so osebni finančni svetovalci, ki vodijo svoje delavnice, predavajo po seminarjih, nekateri izobražujejo zaposlene v raznih finančnih institucijah in tako naprej. Vsi ti ambasadorji pa morajo zato, da so v stiku s časom vseskozi poglabljati svoja finančna znanja in biti v stiku s časom, saj vemo, da se finančna industrija hitro razvija in vseskozi ponuja nove finančne produkte, storitve.

Prav ta najnovejša znanja ambasadorjem ponujamo na edinstvenih izobraževanjih našega Zavoda, kjer vam skupaj z najuglednejšimi domačimi in tujimi strokovnjaki različnih področij in strok ponujamo:  
- seznanjanje z novimi trendi s področja finančne industrije,
- predstavitev novih, sodobnih produktov in storitev s finančnega področja,
- pogled in pričakovanja v prihodnosti 
- ... vse to na praktičnih primerih! 

Ambasadorji, ki želite  svoja znanja širiti naprej, morate biti vedno v koraku s časom in znanjem.