Iz 200 evrov na mesec v 10 letih tudi do več kot 34 tisočakov!

Potem ko bo Bojana v Popolni finančni preobrazbi uredila svoj osebni proračun, pridobila novo zaposlitev, pride čas, da se zazre v prihodnost. 

Njena sanjska želja je hiša, za kar pa bo treba kar skrbno zavihati rokave in zanjo začeti čimprej varčevati. Pri tem ji bodo z nasveti in predlogi ob strani stali strokovnjaki Alta Skladov. Kje in kako varčevati, da ji bo uspelo?

Bojano v popolni finančni preobrazbi podrobneje spremljamo že en mesec. Njeno življenjsko situacijo smo predstavili v članku TUKAJ. Poleg tega, da zdaj intenzivno išče službo, že en mesec skrbno beleži tudi vse svoje izdatke. Tako bo že kmalu znana prva analiza, na podlagi katere bo specialistka za financiranje in osebni proračun Ana Vezovišek lahko podala prve konkretne nasvete za zniževanje tekočih izdatkov, hkrati pa pripravila tudi načrt za naprej. Njena izhodišča pa so jasna že zdaj: prvih deset odstotkov mesečnih prihodkov bo morala Bojana takoj po prejetju vsak mesec nameniti za dolgoročne cilje, kot so pokojnina, odplačilo kreditov, varčevanje za hišo in še kaj. Drugih deset odstotkov bo šlo vsak mesec za kratkoročne cilje, kot je dopust, oprema za dom, zavarovanje avtomobila in drugi večji stroški, ki nas doletijo enkrat letno. Preostalih 80 odstotkov ali še bolje manj, pa bo družina porabila za sprotno mesečno potrošnjo, se pravi za glavne kategorije, kot so hrana, oblačila, prevoz in podobno.

Z varčevanjem ne odlašajte!

Prva stvar, ki jo moramo narediti, ko začnemo varčevati, je oblikovanje varnostne rezerve. Ta mora znašati vsaj nekaj mesečnih plač, za vsak primer, če se zgodi kaj nepričakovanega. Potem na vrsto pridejo vsi drugi varčevalni cilji. Najpomembneje je, da Bojana z vsem skupaj začne takoj. »Ne glede na to, da so njihovi trenutni prihodki majhni, je smiselno začeti varčevati, pa četudi zgolj z nekaj evri mesečno, le da bo varčevanje dosledno in da se bomo varčevalnih navad čimprej in postopno priučili. Varčevanje je navada, ki se jo je moč priučiti. Postati mora nekaj normalnega, le tako bomo lahko vztrajali in smotrno razporejali prihranke, tudi in predvsem, ko bodo ti večji,« svetuje operativni direktor sektorja svetovanja in prodaje v Alta Skladih Sašo Zajec.

Kam z 200 evri

Glede na to, da Bojanin mož trenutno zasluži okoli 1.200 evrov neto in če bo nekaj podobnega uspelo tudi Bojani, potem ko pridobi novo službo, mora po zgornji formuli za dolgoročno varčevanje na voljo vsak mesec ostati vsaj kakšnih 200 evrov. Kako pa ta denar potem dolgoročno plemenititi? »Predlagam redno mesečno varčevanje v vzajemnih skladih, ki so za povprečnega vlagatelja zelo smiselna oblika dolgoročnega varčevanja. Vlagatelj ima tako možnost dosegati višje donose kot na banki, hkrati pa so prihranki ustrezno razpršeni med več različnih naložb. Da bodo prihranki varčevalcev kar najbolje oplemeniteni skrbijo profesionalni upravljavci skladov, ki na trgu nenehno iščejo priložnosti, kako povečati vrednost premoženja vlagateljevih prihrankov,« razmišlja strokovnjak Alta Skladov.

Da bi čim bolj razpršila tveganje, ji predlaga dolgoročno varčevanje v naložbenih kombinacijah, saj ti produkti združujejo večje število vzajemnih skladov. »Sprva naj varčuje v bolj drznih naložbah, saj je tako verjetnost višjih donosov večja. Kasneje je smiselno, da prihranke prenese v uravnoteženo kombinacijo, saj bodo tako bolj zaščiteni že ustvarjeni donosi in zmanjšan vpliv morebitnih nepričakovanih nihanj. Smiselno bi bilo, da glavnino prihrankov, torej nekje 80 odstotkov, varčuje v globalnih skladih razvitih trgov,« meni Sašo Zajec.

Lep zaslužek

In koliko lahko družina privarčuje v desetih letih, če mesečno varčuje po 200 evrov? Vlagatelji v globalne delniške sklade lahko na dolgi rok pričakujejo v povprečju sedemodstotni letni donos, kar za 200 evrov mesečnega varčevanja v desetih letih pomeni dobrih 34 tisoč evrov. Od privarčevanega zneska predstavljajo vplačila 24 tisoč evrov, ustvarjeni donos pa dobrih deset tisočakov. Takšne donose pa je običajno moč dosegati le z nekoliko bolj tveganimi naložbami, kot so delnice: »Največje priložnosti za vlagatelje nedvomno predstavljajo visoki potencialni donosi delniških naložb ter zgodovinsko gledano konstantna rast globalnih delniških naložb. Seveda obstajajo tudi določena tveganja, kot so nihanja tečajev in pa posledično možnost padca vrednosti naložbe ali znižanja vrednosti že ustvarjenih donosov. Naj pa poudarim, da se tveganje s časom zmanjšuje, torej dlje kot vlagatelj vztraja v delniških naložbah, večja je verjetnost, da bo ustvaril pozitiven donos. Tveganje se lahko zmanjša tudi z razpršitvijo naložbe, investiranjem v razvite globalne trge in različnimi naložbenimi strategijami, denimo strategijo življenjskega cikla, kjer prilagajamo naložbo od bolj drzne k bolj previdni, bližje ko smo zaključku varčevanja. Vsekakor priporočam, da vsak posameznik poišče nasvet dobrega finančnega svetovalca ter dosledno sledi varčevalnemu načrtu, ki ga skupaj izdelata. Hkrati naj zaupa prihranke v upravljanje profesionalnim upravljavcem, katerih osnovna dejavnost je plemenitenje premoženja vlagateljev,« razmišlja Sašo Zajec.

Delnice se kupujejo za daljše varčevalno obdobje

Pa je zdaj, ko delnice rastejo že nekaj let, pravi čas za vstop na delniški trg? »Če gledamo iz dolgoročnega časovnega horizonta, vsaj nekaj let, potem je vstop na borzni trg vsekakor primeren. Trenutno smo v obdobju globalne gospodarske konjunkture, v kateri podjetjem uspeva nadpovprečna rast prihodkov in dobičkov. Temu primerno so se vrednotenja delnic znižala in se počasi približujejo dolgoročnim povprečjem. Po februarski korekciji, ko so delniški trgi izgubili nekaj več kot deset odstotkov svojih vrednosti, je iz tega vidika trenutno povsem primeren čas za vstop na globalne delniške trge. Ker se na podlagi ugodnih gospodarskih razmer časovni horizont pričakovane naslednje recesije zamika v leto 2020, lahko pričakujemo še kar nekaj časa ugodno klimo za vlagatelje,« je optimističen Sašo Zajec.

Najbolj zanimive delnice

Seveda pa vse panoge in področja niso enako zanimiva za nakup: »Vsekakor bi na tem mestu izpostavil ciklične panoge, med katerimi je najbolj privlačna panoga informacijske tehnologije. Po rasti cene nafte v zadnjih mesecih je trenutno privlačna tudi panoga energije, saj cene delnic energetskih podjetij niso sledile rasti cen surove nafte. Med bolj privlačnimi je tudi panoga trajnih dobrin, medtem ko bi bil bolj zadržan do podjetij iz panog telekomunikacijskih storitev in javne oskrbe. Zaradi pričakovanega dvigovanja obrestnih mer v ZDA so privlačne tudi ameriške finančne družbe, medtem ko bo za njihove evropske »kolege« potrebno še malo počakati, vsaj dokler Evropska centralna banka ne začne z dvigovanjem obrestnih mer,« analizira predstavnik Alta Skladov.

Vztrajnost in potrpežljivost!

Varčevanje v vzajemnih skladih je dejansko ena izmed najbolj primernih in najbolj priljubljenih oblik varčevanja, saj za večino stvari poskrbijo za to usposobljeni strokovnjaki. Edina skrb vlagatelja pri tem je, da vsak mesec na stran daje določen znesek, kupček pa se potem sčasoma lepo povečuje. Ta bo Bojani še kako prav prišel, saj so njihove družinske sanje majhna hiška na podeželju. Bo pa morala biti družina pri tem kar se da vztrajna in potrpežljiva, saj se čez noč takšnih dolgoročnih ciljev vendarle ne da uresničiti.

 

DISCLAIMER: Komentarji predstavnika Alta Skladov v članku so zgolj informativne narave in ne pomenijo priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. Vsebina tudi ni namenjena za svetovanje pri osebnih naložbah, saj ne upošteva investicijskih ciljev, finančnih razmer, znanja in izkušenj posameznega vlagatelja ter značilnih potreb osebe.  Pred odločitvijo za nakup za vlaganje v finančne instrumente se posvetujte s strokovnjakom družbe ALTA Skladi d. d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.